Курс «Теорії і методики викладання зимових видів спорту» ставить за мету надати студентам знання про різновиди зимових видів спорту, історію їх розвитку, їх місце та значення у системі фізичного виховання та Олімпійських іграх. Виходячи із матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на факультеті фізичного виховання більш детальна увага приділяється вивченню представника зимових видів спорту – ковзанярському спорту. У зв’язку з цим метою вивчення даної дисципліни є ознайомлення майбутніх фахівців фізичного виховання із зимовими видами спорту вивчення студентами теоретичних та методичних основ викладання ковзанярського спорту, оволодіння технікою основних вправ ковзанярського спорту, набуття необхідних знань, вмінь та навичок для самостійної навчальної, позакласної та позашкільної спортивно-педагогічної роботи.