Метою викладання навчальної дисципліни є володіння знаннями та первинними навичками проведення оздоровчо-тренувальних програм (уроків) фітнесу.

При вивченні  дисципліни «Основи фітнесу» передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: оволодіння теоретичними знаннями з історії розвитку фітнесу, формування термінології та класифікації вправ з фітнесу, ознайомлення з психологічними особливостями учнів і їх врахування в хореографічній роботі, використання особливостей музично-ритмічної діяльності учнів у роботі вчителя, оволодіти знаннями з умов проведення занять з фітнесу, організації занять з фітнесу, побудови заняття з оздоровчого танцювального фітнесу, оволодіння основами техніки базових вправ з фітнесу та різними варіантами рухів під музичний супровід, навчитися записувати вправи відповідно до сучасної термінології.Навчальна робота з сучасних систем оздоровлення проводиться у формі лекцій і практичних занять.

 Основними завданнями навчальної дисципліни «Основи фітнесу» є:

- забезпечити вивчення теоретичних та практичних питань;

- ознайомити з методами проведення занять з різних видів танцювальної

аеробіки;

- створити у студентів уявлення про види танцювальних класів занять в

сучасному фітнесі;

- вдосконалювати музично-рухові навички проведення занять та

складання композицій з танцювального фітнесу.