Курс "Історія науки і техніки" розрахований в першу чергу для студентів природничо-географічного факультету спеціальностей 6.040102 Біологія*, 6.040101 Хімія *,  6.040104 Географія*, але може бути також використаний при викладанні студентам інших спеціальностей. Курс покликаний ознайомити слухачів з основними проблемами і напрямками сучасної науки і техніки, проаналізувати шляхи розвитку науки і техніки, закономірності руху наукових знань у їх зв’язку з історією людства.

Курс "Історія науки і техніки" важливий як засіб формування наукового світогляду, сприяє росту загальної ерудиції, є органічним доповненням до циклу загальних дисциплін, що вивчаються у ВНЗ.