Грунтознавство — це наука про грунт, його будову, склад, властивості і географічне поширення, закономірностях його походження, розвитку, функціонування і ролі в природі, шляхах і методах  меліорації, охорони і раціонального використовування в господарській діяльності людини.