Статистична грамотність - важливий життєвий навик, що впливає на всі сфери сучасного життя і є найважливішою складовою інтелектуального та професійного розвитку.

 Основними перевагами статистичної грамотності для професіоналів в різних сферах є:

- організації логічної послідовності роботи з інформацією;
- отримання адекватних, якісних, достовірних результатів;
- прийняття вірних, оптимальних рішень в конкретних умовах;
- орієнтація в великих масивах даних, виділення ключових аспектів і зосередження на найбільш важливі показники;
- можливість прогнозування, передбачення ходу подій істотно сприяє зниженню ризиків, ймовірності допущення помилок

Саме тому статистична грамотність є невід’ємною частиною сучасної освіти  за всім освітнім спектром.

 Чому можна навчитися

  • Самостійно оцінувати статистичні показники, проводити статистичний аналіз в соціально-економічній сфері та грамотно  реалізовувати візуалізацію даних за результатами.
  • Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
  • Ідентифікувати джерела інформації та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники
  • Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та подання аналітичних звітів.
  • Використовувати в практичній діяльності спеціалізоване статистичне програмне забезпеченням