Якщо ви хочете оволодіти навичками управління особистісними ресурсами (власними часом, активністю і працездатністю, фінансами та освіченістю), засвоїти технології саморозвитку та розвитку лідерських якостей, розвинути стресостійкість, то обирайте курс «Самоменеджмент та управління особистою кар’єрою». Засвоєння теоретичних напрацювань та опанування технологій самоменеджменту надасть змогу більш ефективно організовувати свою життєдіяльність, сприятиме особистісному та професійному становленню та розвитку.