Курс «Психологія» (Соціальна психологія) спрямований на формування у студентів системи знань про психологічні особливості особистості та соціальної групи, розуміння ними процесу соціалізації індивіда, ролі учнівського колективу та особистості вчителя у формуванні особистості учня.