Фізичне виховання - це педагогічний процес, спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаним з ними знанням для успішної наступної професійної діяльності. Як навчальна дисципліна, фізичне виховання забезпечує реалізацію мети і завдань, передбачених програмою.

Навчальна програма з предмету "Фізичне виховання" розрахована на два роки навчання і має за мету підготовку студентів до виконання нормативів, розроблених на кафедрі фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури, загартування і підвищення їх опірності несприятливим факторам зовнішнього середовища та при професійних навантаженнях.