Курс спрямований на формування у майбутніх фахівців системи знань про  "важкого" учня та про особливості роботи з ним.