Композиція - це провідний предмет в системі художньо-педагогічної підготовки викладачів образотворчого мистецтва. Композиція відіграє велику роль у створенні художнього твору. Вона є його основою, його конструкцією, яка виходить з суті теми, сюжету, задуму. Композиція в художньому творі будь-якого жанру і виду - головний складовий елемент, організуючий і з'єднуючий всі його частини в єдине ціле. Вивчення об'єктивних закономірностей мистецтва, а також прийомів та засобів вираження, допомагають художнику глибоко, образно, правдиво відображати життя.