У курсі розглядаються загальні питання науки про грунти та закономірності їх поширення. Детальне висвітлення складу, властивостей і режимів грунтів дає можливість зрозуміти загальні особливості формування грунтового покриву.