Навчальний курс "Методика викладання географії" має на меті ознайомлення студентів географічних спеціальностей з теоретичними та прикладними аспектами сучасної методики викладання географії; формування первинних методичних умінь, які формують основу фахової та педагогічної майстерності та забезпечують творчий підхід до виконання функцій вчителя географії; розвиток творчого методичного мислення, уміння раціональної організації власної педагогічної праці тощо.