У курс подані основні принципи органічного синтезу, а саме основи ретросинтетичного аналізу, методи виділення, очищення та ідентифікації органічних речовин, визначення направленості хімічних перетворень,  синтетичних методів органічного синтезу: галогенування, алкілування, ацилювання, відновлення, окислення, конденсації карбонільних сполук та їх механізмів реакцій. Наведені методики лабораторних робіт та завдання для перевірки знань студентів із кожного синтетичного методу.