Навчальний курс «Актуальні питання фінансового права» розроблено для підготовки студентів-правознавців за кваліфікаційним рівнем магістра в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Основною метою курсу є поглиблення знань студентів у галузі теорії та практики застосування фінансового права. Студенти вдосконалюють знання щодо форм публічних фондів коштів, правового регулювання суспільних відносин в сфері мобілізації, розподілу та перерозподілу, витрачання коштів публічних фондів, особливостей податково-правового та бюджетно-правового регулювання, щодо видів та форм публічних видатків і методів їх здійснення, з актуальних питань правового регулювання міжбюджетних відносин і відносин в сфері державного та місцевого боргу (запозичень), особливостей правового регулювання і здійснення фінансового контролю та застосування заходів фінансово-правової відповідальності, регулювання діяльності фінансово-кредитних установ і установ, що надають фінансові послуги, а також щодо особливостей валютно-правового регулювання.