Курс "Історія України ХІХ ст." вивчається студентами ІІІ курсу факультету історії та права у ІІ навчальному семестрі у обсязі чотирьох кредитів з підсумковим контролем у формі письмової роботи