Теорія літератури вивчає: !) коротку історіографію теоетико-літературної думки; 2) своєріднсть літератури як виду мистецтва:; 3) теорію літературного  твору; 4) теорію літературного процесу.;методологію та методику аналізу літературного твору.