Джерелознавство вітчизняної історії - історична дисципліна, що вивчає ряд теоретико-методологічних та конкретно-історичних питань, пов’язаних із знанням джерел з історії України та вмінням відшукувати, аналізувати та використовувати їх у науковій та науково-дослідній роботі.