Курс дає можливість студентам отримати теоретичні знання про засади конституційного ладу України,  права та свободи людини і громадянина, конституційно-правові засади устрою держави тощо, а також передбачає формування умінь і навичок використовувати ці знання для юридичного аналізу ситуацій у політико-правовій сфері.