Курс "Стилістика української мови" належить до завершальних у лінгвістичній підготовці вчителя-словесника. Він покликаний доповнити системно-структурне вивчення мови функціональним аспектом - розглядом використання мовних засобів залежно від мети, обставин спілкування та комунікативних настанов мовця.