Метою курсу є формування в студентів професійної компетенції для використання іноземної мови в різних сферах професійної діяльності, залучення до виконання професійно-орієнтованих завдань.