Навчальний курс "Господарське право" розроблений для студентів денної та заочної форми навчання, котрі навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю) "Правознавство".