Кримінологія


Галузь знань 0304 Право

спеціальність: 803040101 Правознавство

освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр