Основною метою вивчення курсу є послідовний і системний розгляд державних і правових інститутів країн Заходу і Сходу в процесі їх історичної еволюції, а також виявлення системи закономірностей, які визначальним чином впливають на державно-правовий розвиток.