Пропонований курс знайомить з основними закономірностями розвитку людського суспільства від найдавніших часів до сучасності, розкриває особливості духовного життя людства в різні історичні епохи. Вивчення матеріалу курсу дає змогу аналізувати і порівнювати сучасні події в політичній, економічній і духовній сферах з аналогічним подіями минувшини, що дозволяє певною мірою прогнозувати наступний розвиток подій.