Курс "Вступ до мовознавства" формує у студентів наукове розуміння сутності мови як суспільного явища, закономірностей її розвитку та функціонування, сприяє виробленню філологічного мислення.