Курс «Сучасна західна політична наука» формує цілісне уявлення про етапи становлення і розвитку політичної науки як самостійної навчальної та наукової дисципліни. Окрім цього розкриває суть основних методологічних підходів, напрямів та областей досліджень в політичній науці країн Заходу. Також висвітлюється сучасне становище політичної науки в США, Англії, Франції, Італії та ФРН.