Курс «Література Англії» розкриває основні теоретичні літературознавчі положення, надає характеристику літературному процесу, пояснює особливості літературного процесу, знайомить з історією англійської та американської літератури, включаючи біографії видатних класиків та сучасних письменників Англії і США, використовуючи матеріал для читання у вигляді оригінальних хрестоматійних текстів, які обрані з творів цих авторів.Курс дозволить студентам отримати власний досвід застосування теорії літератури на практиці.