Авторський курс «Основи композиторської майстерності» призначений  для студентів VI курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Цей курс покликаний активізувати творчо-особистісну сферу студентів, сприяти  розвитку  художньо-образного мислення, формуванню авторської спроможності майбутнього вчителя музичного мистецтва.