Предметом вивчення  навчальної дисципліни є фонетико-фонологічні, граматичні, лексичні зміни в українській мові від найдавніших часів її (або її попередників) існування до сучасного стану.