Мета: сформувати у студентів систему знань в галузі теорії та методики спортивної підготовки, які забезпечують здатність до ефективної самостійної діяльності. 
Завдання:
• формування професійного світогляду в процесі аналізу місця та значення загальної теорії підготовки спортсменів у сучасному суспільстві;
• сприяння придбанню студентами теоретичних знань щодо підготовки спортсменів;
• формування фахових навичок у підготовці спортсменів;
• розкрити загальні основи системи підготовки спортсменів;
• дати уявлення про сторони підготовки та її організацію та проведення;
• ознайомити з сучасною системою відбору та орієнтації спортсменів у багаторічному плані;
• визначити основні моменти управління підготовкою спортсменів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
• загальні основи спортивного тренування;
• особливості різних сторін підготовки спортсменів;
• побудову різних структурних утворень тренувального процесу;
• основи відбору та орієнтації підготовки спортсменів;
• управління системою підготовки спортсменів;
• позатренувальні та позазмагальні фактори, котрі мають суттєвий вплив на ефективність тренувальної та змагальної діяльності;
• актуальні проблеми сучасного спорту;
вміти
• орієнтуватися у сучасних питаннях підготовки спортсменів;
• використовувати отримані знання на практиці при вирішенні навчальних та професійних завдань;
• організовувати тренувальний процес і змагання у спорті.
Навчальна дисципліна «Загальна теорія підготовки спортсменів» базується на відповідній сучасній інтегративній науці. При її вивченні передбачається міждисциплінарний підхід, що дозволяє охопити всю сукупність причетних до неї об'єктів, а також здобути знання, накопичені сучасними теорією і методикою підготовки спортсменів, фізіологією, біохімією, морфологією, психологією й ін. з позицій можливості їх реалізації в процесі підготовки спортсменів.