Навчальний курс розрахований на студентів 3 курсу філологічного факультету і має на меті сформувати фундаментальні знання із  розділів Словотвір та Морфеміка сучасної української літературної мови