У навчальному курсі «Історія українського образотворчого мистецтва» студенти мають можливість більш поглибленого вивчення процесів, які відбувалися у художньому житті України в різні історичні періоди і завдяки яким формувався особливий шлях у розвитку національної культури. Вміння орієнтуватися в загальному розвитку мистецтва допомагає виявляти аналогії в сучасному художньому процесі, співвідносити загальні явища різних історичних епох та зрозуміти, яким чином мистецтво впливає на картину суспільного розвитку. Курс спрямований на чітке уявлення особливостей мистецтва України у регіональному аспекті.

В курсі охоплюється широке коло різноманітних явищ українського мистецтва, які були актуальні на різних історичних етапах у різних регіонах України, що на сучасному етапі існування гуманітарного знання є найбільш актуальним у процесі вивчення національної культури. В процесі вивчення дисципліни значна увага приділяється розгляду явищ сучасного художнього процесу, для чого студенти відвідують виставки і аналізують творчість сучасних митців.