Даний начальний курс дозволяє забезпечити рівень теоретичних знань та професійних навиків, необхідних студентам для успішного працевлаштування в державних та комерційних структурах, діяльність яких спрямована у сферах культури та мистецтва. Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості формування системи менеджменту в мистецтві. Програма навчальної дисципліни складається з теоретичних та практичних основ інноваційних процесів в галузі культури і мистецтв.

Навчальний курс «Менеджмент в мистецтві» передбачає визначення основних понять та категорій менеджменту в сфері культури та мистецтв; вивчення нормативних документи діяльності в сфері культури та мистецтв; характеристику процесів та принципів управління в сфері культури та мистецтв; сучасні тенденції розвитку менеджменту в мистецтві.