Основною метою курсу «Методологія музично-педагогічних досліджень» є становлення методологічної культури майбутнього педагога-музиканта як здатності мислити системно, самостійно порівнювати та зіставляти різні точки зору, виявляти власну позицію, науково обґрунтовувати й відстоювати її на основі набуття знань з основ методології як учіння про організацію науково-дослідницької діяльності в галузі педагогіки музичної освіти.