Курс «Педагогіка свободи» спрямовано на ознайомлення фахівця, що отримує кваліфікацію «Магістр», з концептуальними основами педагогіки свободи, що є альтернативою традиційній системі освіти і виховання та коригування його уявлень про сутність особистісного підходу, підготовку до творчого застосування принципів педагогіки свободи у розв’язанні актуальних завдань сучасної педагогічної освіти в Україні.