Навчальна дисципліна «Сценічно-виконавська майстерність» спрямована на поглиблене опанування спеціальними знаннями щодо сценічно-виконавської діяльності майбутніх фахівців мистецького спрямування й зокрема вчителя музики, а також вирішення практичних завдань, в основу яких покладено самостійне конструювання та творче проектування у процесі професійної діяльності.