У навчально-методичному комплексі визначено мету і завдання курсу МНУЛ подається програма, тематика лекцій, теми і зміст практичних занять, завдання для самостійної роботи, визначені критерії та норми оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів факультету філології та журналістики.