Навчальна дисципліна «Методика викладання української літератури у вищій школі» вивчає систему сучасної освітньо-професійної підготовки фахівців вищих навчальних закладів та організаційно-методичні основи викладання української літератури у виші.

Дисципліна розглядає ключові сучасні тенденції вузівської системи освіти у світі та в Україні; наукові та методичні аспекти викладання української літератури у вищій школі; професійно-педагогічну та особистісну парадигму викладача української літератури; специфіку організаційно-методичного забезпечення, методику підготовки і проведення основних видів аудиторних навчальних занять та позааудиторної роботи, педагогічної діагностики навчальної діяльності студентів із дисциплін літературознавчого циклу.

Мета викладання дисципліни – теоретична та практична підготовка магістрів до роботи викладача української літератури у вищому навчальному закладі.

Завдання вивчення дисципліни:

  • висвітлити ключові сучасні тенденції вузівської системи освіти у світі та в Україні;

  • сформувати уявлення про «Методику викладання української літератури у вищій школі» як про науку і як про навчальну дисципліну;

  • узагальнити та систематизувати знання про методологію викладання української літератури у вищій школі;

  • ознайомити з методикою творчого підходу до викладання літератури та специфікою проблемного навчання студентів, із аспектами інноваційної компетентності викладача-літератора;

  • обґрунтувати професійно-педагогічну та особистісну парадигму викладача української літератури;

  • висвітлити особливості організаційно-методичного забезпечення навчального процесу у ВНЗ та специфіку організаційно-методичного забезпечення дисциплін літературознавчого циклу;

  • ознайомити з методикою підготовки і проведення основних видів аудиторних навчальних занять та позааудиторної роботи з дисциплін літературознавчого циклу;

  • сприяти формуванню навичок та вмінь педагогічної діагностики навчальної діяльності студентів.