Предметом вивчення навчальної дисципліни є мистецтво аналізу літературного твору є: 1) основні положення системологічної теорії літературного твору, а саме: склад поетики літературного твору; функцію системотворчих чинників; природу цілісності літературного твору; основи рецептивної поетики; 2) найзагальніші принципи та шляхи дослідження як літературного твору, так і літературного процесу; 3) засоби творення художнього світу твору (ілюзію присутності); 4) функцію підтексту як засобу творення художньої енергії літературного твору; 5) критерії оцінки художнього твору.

Міждисциплінарні зв’язки:теорія літератури; історія літератури, літературна критика, філософія (естетика), методика вивчення літератури в школі та виші; методика написання есе.

Програма навчальної дисципліни складається із одного модуля (7 тем)