Дисципліна «Методика написання есе» вивчає особливості жанру есе, зокрема розглядає специфіку есе з літератури, методичні рекомендації щодо формулювання тематики, підготовки до написання твору такого жанру, його структури, критерії оцінки есе.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни:

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни та основними

завданнями її вивчення є:

 • дати студентам розуміння специфіки жанру есе, його розвиваючого

 • потенціалу;

 • ознайомити з існуючими видами есе як навчального засобу;

 • засвоєння студентами знань, що стосуються структури есе, алгоритму

 • його підготовки, «секретів» літературної привабливості;

 • поглибити і закріпити практичні навички у написанні есе.

1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

ЗНАТИ:

 • узагальнений досвід методики написання творчих робіт у середній школі;

 • узагальнений досвід підготовки учнів до написання есе за вимогами

 • ЗНО;

 • принципи формування тематики есе з літератури;

 • принципи побудови есе з літератури;

 • принципи оцінювання есе з літератури.

УМІТИ:

 • виявляти творчий підхід до формулювання тематики есе з літератури;

 • планувати структуру есе;

 • виявляти творчий підхід і високу аргументованість у висвітленні теми

 • (проблеми) есе;

 • чітко викладати суть проблеми;

 • домагатися такого викладу думок, щоб вони зацікавлено сприймалися

 • читачем;

 • володіти об’єктивними критеріями оцінки есе з літератури;

 • редагувати есеїстичні тексти – як свої, так і колег.