Актуальною проблемою сучасної підготовки філолога є питання читання, сприймання та декодування художнього тексту з урахуванням усіх рівнів його організації. Одним із комплексних методів аналізу художнього тексту є герменевтика філологічного аналізу художнього тексту. Вивчення технології цього аналізу, його специфіки присвячений курс "Літературна герменевтика".

Вінсприяє поглибленню знань, умінь і навичок інтерпретації художнього твору, ознайомлює майбутніх викладачів, дослідників та наукових співробітників із філософськими основами герменевтики, рецептивною складовою аналізу. Курс передбачає вдосконалення вміння аналізувати літературні тексти як твори мистецтва, поглиблення розуміння мистецтва слова як системи систем, розширення інтерпретаційного поля поетикальних прийомів і засобів, створення уявлення про множинність і конфлікти інтерпретацій.

Завдання вивчення дисципліни.

Студент повинен знати основні філософські засади герменевтики, особливості герменевтичного підходу до художнього тексту, базові поняття герменевтики філологічного аналізу художнього тексту. Студент повинен вміти адекватно застосовувати принципи і прийоми герменевтики у процесі аналізу літературного твору, пояснювати, обґрунтовувати, вивчати власне філологічний рівень творчості окремого митця. Студент повинен виробити навички самостійної науково-дослідної роботи, вміння вести спостереження над специфікою побудови та функціонування різних структур художнього твору, здійснювати інтерпретацію відповідно до жанрово-стильової специфіки тексту, його культурологічної та філософської спрямованості.