Курс за вибором студента передбачає ознайомлення з основними тенденціями історичного розвитку світової художньої культури. Студенти оцінюють кращі здобутки мистецтва, створені визначними митцями різних материків і народів. Вивчення курсу має сприяти розвитку потреби особистості у постійному духовному вдосконаленні та естетичних смаків.