Предмет «Методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі» спрямований на оволодіння професією викладача зарубіжної літератури у вищому навчальному закладі.

Цілями дисципліни є:

 • сформувати уявлення про місце дисциплін літературознавчого циклу в професійній підготовці випускників факультету іноземних мов;

 • засвоїти основні форми занять із зарубіжної літератури, методику їх підготовки; проаналізувати особливості їх планування та проведення, сформувати компетентне ставлення до самостійної роботи з урахуванням комп’ютерних засобів у навчальному процесі;

 • розкрити специфіку професії викладача зарубіжної літератури вищої школи, познайомити зі способами підвищення професійного рівня.

Основні теми дисципліни:

 1. Літературний аспект проблеми професійної підготовки студентів. Професійні компетенції викладача зарубіжної літератури.

 2. Лекція як основна форма викладання загальних курсів та спецкурсів у вищому учбовому закладі.

 3. Зміст і композиція практичного заняття із зарубіжної літератури.

 4. Організація навчально-самостійної та науково-дослідницької роботи студентів.

Студенти у процесі вивчення дисципліни повинні

знати:

 • специфіку курсу, що вивчається;

 • концепцію вузівського навчання та рівні (бакалавріат та магістратура) стандарту із зарубіжної літератури.

Уміти:

 • розробляти та реалізовувати на практиці методичні моделі, технології навчання;

 • сприяти реалізації дослідницької діяльності студентів із зарубіжної літератури;

 • складати робочі програми із зарубіжної літератури;

 • вибудовувати концепцію лекції, практичного заняття та загальну стратегію вивчення теми-розділу з літератури;

 • аналізувати художні твори з урахуванням їх жанрової специфіки.

Володіти:

 • основними методиками, технологіями, прийомами моделювання учбового процесу.