Мета і завдання курсу. Мета курсу: формування у майбутніх магістрів з фізичного виховання знань про основні періоди, етапи фізичної реабілітації, рухові режими, які застосовуються в кожному з періодів, засоби фізичної реабілітації, зокрема: кінезіотерапія, фізіотерапія, лікувальний масаж.

Завдання курсу:

  • закласти базові знання, навички та вміння щодо засобів фізичної реабілітації, які потрібні для подальшої професійної діяльності фахівця у галузі фізичного виховання.

  • розкрити особливості кожного рухового режиму;

  • визначити вплив лікувального масажу на організм людини, показання та протипоказання для його проведення;

  • опанувати особливості методики проведення лікувальної гімнастики;

  • опанувати особливості складання програм фізичної реабілітації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

  • знати: основні етапи та періоди фізичної реабілітації, рухові режими, що застосовуються в кожному періоді, особливості застосування засобів фізичної реабілітації, що необхідно для збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я людини;

  • вміти: використовувати особливості методики проведення занять з лікувальної гімнастики відповідно до етапу та періоду фізичної реабілітації, рухового режиму, з урахуванням показань і протипоказань; використовувати навички застосування лікувального масажу; складати програми фізичної реабілітації.