Мета і завдання курсу. Мета: ознайомлення магістрантів з методами вивчення і оцінки стану здоров'я тих, що займаються фізичною культурою і спортом.

Завдання:

 • познайомити магістрантів з основними методами діагностики стану і розвитку функцій організму людини;

 • познайомити з методами визначення стану тренованості спортсменів;

 • навчити оцінювати фізичний розвиток, функціональний стан і спортивну працездатність;

 • познайомити з критеріями відбору і спортивної орієнтації;

 • розкрити проблематику наукових досліджень, заснованих на використанні методик функціональної діагностики;

 • розкрити можливості використання результатів діагностики функціональних систем організму для перевірки педагогічних гіпотез, тих що займаються.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні напрями лікарсько-педагогічного контролю;

 • вплив занять фізичними вправами на розвиток і стан функціональних систем організму;

 • методи дослідження фізичного розвитку;

 • методи дослідження основних функціональних систем;

 • основні функціональні проби з фізичними навантаженнями;

 • основи лікарсько-педагогічного контролю і оцінку показників функціонального стану спортсменів;

 • основні напрями досліджень по проблемах розвитку і застосування функціональної діагностики.

вміти:

 • проводити дослідження фізичного розвитку організму людини і оцінювати його;

 • здійснювати діагностику функціонального стану дихальною, серцево-судинною, нервовою систем організму у тих, що займаються фізичною культурою, спортом і адаптивною фізичною культурою;

 • проводити основні функціональні проби з фізичними навантаженнями;

 • інтерпретувати отримані результати функціональної діагностики;

 • оцінювати рівень загальної і спеціальної тренованості спортсменів.