Мета і завдання курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є формування загального обсягу базових і спеціальних знань пов’язаних з організацією та проведенням навчально-виховного процесу в професійному ставленні викладача фізичного виховання та спорту.

Основні завдання вивчення дисципліни:

 • забезпечити теоретичну і методичну підготовку магістрантів до професійної діяльності;

 • визначити навчальні завдання в структурі навчальної діяльності викладача ВНЗ;

 • розглянути педагогічні функції, уміння та техніку викладання;

 • навчити проводити лекції, практичні завдання з різних модулів занять з фізичного виховання;

 • ознайомити з робочою документацією викладача ФВ;

 • ознайомити з методами контролю за фізичною підготовленістю студентів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • теоретичні і методичні основи фізичного виховання у ВНЗ;

 • особливості проведення занять з фізичного виховання різних груп населення;

 • основи професійно-прикладної фізичної підготовки;

 • теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури;

 • технологію розробки документів планування та звітності викладача;

вміти:

 • моделювати конспекти занять з фізичного виховання з різними групами населення;

 • складати документацію, згідно індивідуального плану викладача;

 • самостійно організовувати і проводити навчальну, спортивно-масову роботу зі студентами;

 • оцінювати та контролювати стан здоров’я та рівень фізичної підготовленості студентів.