Мета і завдання курсу. Метою курсу є формування в студентів науково-методичної бази, яка потрібна на оволодіння магістрами науковими основами теорії соціального управління фізкультурно-спортивними організаціями України в умовах ринкової економіки, вдосконалення господарчого механізму діяльності фізкультурних і спортивних організацій, прийняття обґрунтованих маркетингових рішень, найбільш раціональне використання всіх ресурсів галузі – фінансових, матеріальних, трудових.

Завдання курсу:

  • сформувати сучасні знання загальних основ теорії маркетингу фізичної культури і спорту й уміння застосовувати ці знання в практичній діяльності керівника;

  • оволодіти знаннями про сучасні методи маркетингу в організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості; технологією підготовки й ухвалення вірних рішень, і навіть організації виробництва їхньої виконання;

  • освоїти спектр маркетингових проблем фізичної культури та спорту за допомогою сучасної організаційно-управлінської інформації різного рівня життя та т.д.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

  • знати: особливості маркетингової діяльності в системі фізичної культури, класифікацію фізкультурно-спортивних послуг, властивості фізкультурно-спортивної послуги як товару, особливості ринку у сфері фізичної культури і спорту;

  • вміти: розробляти план маркетингової концепції підприємства, проводити маркетингове дослідження та самостійно робити висновки щодо досліджуваної проблеми.