Мета і завдання курсу. Мета – ознайомити студентів з основними напрямкам інтенсифікації навчального процесу з фізичного виховання у вищих закладах освіти.

Завдання дисципліни:

 • сформувати систему знань про інтенсифікацію фізичного виховання у ВЗО (сучасне уявлення, загальні поняття, напрямки інтенсифікації);

 • поглибити і розширити знання про напрямки інтенсифікації навчального процесу з фізичного виховання: оптимізація, індивідуалізація, комп’ютеризація, гуманізація і демократизація, матеріально-технічне забезпечення, санітарно-гігієнічні умови,

 • сформувати мотивацію студентів до занять, педагогічна техніка і технологія, підвищення кваліфікації викладача тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • поняття, напрямки, основні положення інтенсифікації фізичного виховання у ВЗО;

 • новітні підходи до організації фізичного виховання у ВЗО;

 • освітні технології процесу інтенсифікації фізичного виховання у ВЗО;

 • проблеми гуманізації і демократизації, індивідуалізації і формування мотивації до занять з фізичного виховання у ВЗО;

 • основи підвищення педагогічної майстерності викладача з фізичного виховання.

вміти:

 • реалізувати міждисциплінарні зв’язки;

 • формувати мотивацію студентів до навчального процесу з фізичного виховання у ВЗО;

 • здійснювати індивідуалізацію навчально-виховного процесу з фізичного виховання;

 • використовувати на практичних заняттях з фізичного виховання сучасні освітні технології;

 • застосовувати новітні підходи до організації фізичного виховання у ВЗО.

Дисципліна базується на знаннях методики викладання фізичного виховання у вищій школі, методик досліджень у фізичному вихованні, педагогіки вищої школи, новітніх технологій фізичного виховання, психології вищої школи.