Мета і завдання курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань, навиків і умінь з організації і управління процесом підготовки спортсменів-студентів під час навчання у ВЗО, що є необхідним елементом становлення фахівця сфери фізичного виховання та спорту.

Завдання:

  • навчання студентів теоретичних основ сучасного управління у сфері фізичного виховання та спорту в умовах вузівського середовища;

  • навчання методам планування і організації тренувального процесу, занять оздоровчої спрямованості, фізкультурно-спортивних заходів серед студентів;

  • наближення змісту навчання в університеті до запитів майбутньої практичної діяльності студентів-магістрантів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  • знати: визначення поняття «управління», «управління тренувальним процесом»; організаційну структуру та особливості функціонування фізичного виховання та спорту у ВЗО, структурну побудову та зміст діяльності Всеукраїнських та міжнародних спортивних студентських організацій (ВССУ, FISY);

  • вміти: визначати основні тенденції розвитку студентського спорту в Україні та світі, реалізувати теоретико-методичні положення організації підготовки студентів-спортсменів в реальних умовах вузівського сьогодення.