Мета і завдання курсу: Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння методикою новітніх технологій для зміцнення здоров’я, виховання здорового способу життя, розширення функціональних можливостей, формування культури рухів, профілактики захворювань та виправленню небажаних дефектів фізичної зовнішності, що спричинені недоліками будови тіла, за рахунок цілеспрямованого добору фізичних вправ, режиму їхнього виконання.

Основними завданнями є:

  • озброєння студентів знаннями із сучасних методів і систем оздоровлення;

  • опанування методикою проведення занять;

  • вивчення методів і засобів оздоровлення різних груп населення;

  • оволодіння уміннями розробки і використання комп’ютерних фітнес-програм.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

  • знати: основні закономірності формування здорового способу життя, засоби нетрадиційних систем оздоровлення в загальноосвітніх школах, ПТУ, технікумах, ВНЗ, на виробництві; сучасний стан та перспективи розвитку оздоровчих систем, тематику і зміст різних форм інноваційних систем оздоровлення;

  • вміти: визначати основні особливості проведення занять з фітнес програм, зміст та особливості методики викладання оздоровчих систем гімнастики, оздоровчої аеробіки, шейпінгу, використовувати результати медичного обстеження та тестувань, оцінювати рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості тих, хто займається; використовувати стандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання, прилади термінової інформації при проведенні занять.